Betonmal 010 voor op een dak

010 > Prefab mal

Door de mogelijkheden van onze CNC freesmachine hebben wij deze opdracht in eigen beheer kunnen realiseren voor een gebouw in Spaanse Polder, Rotterdam.

kolombekisting door mzbekisting

OV Saal > Spoorbrug over de Amstel (A’dam)

Voor Bam Civiel hebben wij recentelijk een kolombekisting afgeleverd voor de spoorbrug over de Amstel. Deze kolom is ter ondersteuning van de spoorbrug, waarvan wij de (werk)tekeningen hebben gemaakt alsmede de drukberekening.

De kolom was het eerste onderdeel maar de gehele bekisting van de spoorbrug is in onze handen!
De wandbekisting t.b.v. het dek zijn standaard schotten met mantoprofiel (makkelijk te koppelen d.m.v. mantoklemmen).
De constructie is door ons bedacht en er is voor gekozen omdat het op deze manier weinig manuren behoeft om te be- én ontkisten, de kolom wordt namelijk vier keer ingezet!

kop bekistingen

Kopschotten

Sparingen worden meestal toegepast in een wandbekisting.
Ze kunnen in elke gewenste vorm en maar gemaakt worden netjes met een
vellingkant erop.
Ook ronde sparingen is voor ons geen probleem, mede doordat wij een eigen
CNC frees machine hebben kunnen wij de schenkels in eigen beheer houden dus
ook goedkoper en sneller maken.