OV Saal > Spoorbrug over de Amstel (A’dam)

Voor Bam Civiel hebben wij recentelijk een kolombekisting afgeleverd voor de spoorbrug over de Amstel. Deze kolom is ter ondersteuning van de spoorbrug, waarvan wij de (werk)tekeningen hebben gemaakt alsmede de drukberekening.

De kolom was het eerste onderdeel maar de gehele bekisting van de spoorbrug is in onze handen!
De wandbekisting t.b.v. het dek zijn standaard schotten met mantoprofiel (makkelijk te koppelen d.m.v. mantoklemmen).
De constructie is door ons bedacht en er is voor gekozen omdat het op deze manier weinig manuren behoeft om te be- én ontkisten, de kolom wordt namelijk vier keer ingezet!